KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

ZAKRES MATERIAŁU - 6-LATKI

ZAKRES MATERIAŁU DO REALIZACJI  DLA DZIECI 6 LETNICH:

 

Tematyka tygodnia: ,,Moja rodzina”

(18.05 – 22.05.2020 r.)

 • Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny
 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom dorosłym
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie pamięci słuchowej
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, rozwijanie wypowiedzi
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kształtów figur geometrycznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • Utrwalanie umiejętność liczenia w zakresie 10 i więcej
 • Rozwijanie świadomości pojęcia liczby poprzez dokładanie i odejmowanie elementów składowych
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości wzrokowej
 • Odczuwanie radości z wspólnie spędzonego czasu z rodzicami
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • Wdrażanie do wdrażanie do przestrzegania ustalonych z rodzicami zasad zabawy

 

Tematyka tygodnia: ,,Moja rodzina”

(18.05 – 22.05.2020 r.)

 • Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny
 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom dorosłym
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie pamięci słuchowej
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, rozwijanie wypowiedzi
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kształtów figur geometrycznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • Utrwalanie umiejętność liczenia w zakresie 10 i więcej
 • Rozwijanie świadomości pojęcia liczby poprzez dokładanie i odejmowanie elementów składowych
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości wzrokowej
 • Odczuwanie radości z wspólnie spędzonego czasu z rodzicami
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • Wdrażanie do wdrażanie do przestrzegania ustalonych z rodzicami zasad zabawy

 

Tematyka tygodnia: ,,W bibliotece”

(11.05 – 15.05.2020 r.)

 • Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
 • Rozwijanie zainteresowania książkami i czytelnictwem.
 • Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć.
 • Kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i mowy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zapoznanie z nazwą, wyglądem i brzmieniem niektórych instrumentów muzycznych.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmiczno-plastycznych  przy utworach muzyki klasycznej i piosenkach dla dzieci.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka. Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
 • Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia poprzez zagadki, rebusy, zadania i ćwiczenia do wykonania. Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom - czerpanie radości ze wspólnego wykonywania zadań i  zabawy.

 

Tematyka tygodnia: ,,TAJEMNICE WODY I POWIETRZA”

 (20.04 -24.04.2020 r.)

Dziecko dowie się i nauczy:

 • dlaczego woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak krąży
  w przyrodzie
 • utrwali wielką i małą literę „G, g”,
 • poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy,
 • rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie,
 • utrwali cyfry 7 i 8 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość,
 • przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty,
 • nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym,
 • będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych

 

Temat tygodnia: ,,WIOSNA W OGRÓDKU”

 (14.04 -17.04.2020 r.)

 Celem proponowanych przez nas zadań, ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych jest:

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • wzbogacanie słownika czynnego
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poszerzenie  wiadomości o wiosennych pracach w ogrodzie i na działce
 • wzbogacenie wiadomości na temat  potrzeb rozwojowych roślin
 • poznanie części składowych rośliny
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby, głoskowania
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • kształtowanie kreatywności
 •  rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz wyznaczania wyniku dodawania
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr

 

Tematyka tygodnia: „Święta już tuż, tuż, do koszyka jajka włóż”

(6.04 –10.04.2020 r.)

Wykonanie proponowanych zadań, ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych pozwoli dzieciom na:

 •  podniesie umiejętności uważnego słuchania 
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 •  poszerzenie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych
 • kultywowanie tradycji i obrzędów świątecznych
 •  kształtowanie umiejętności klasyfikowania
 •  doskonalenie techniki przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby , głoskowania
 •  podniesienie sprawności fizycznej
 •  doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Tematyka tygodnia:  Na wiejskim podwórku (30.03 –03.04.2020 r.)

Wykonanie proponowanych ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych pozwoli dzieciom na:

Wykonanie proponowanych ćwiczeń pozwoli dzieciom na:

 •  podniesie umiejętności uważnego słuchania 
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 •  poszerzenie wiedzy na temat zawodów związanych z wsią
 •  poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie
 •  rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 •  kształtowanie umiejętności klasyfikowania
 •  doskonalenie techniki przeliczania i rozwiązywania zadań z terścią
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby , głoskowania
 •  podniesienie sprawności fizycznej
 •  doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 •  doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Tematyka tygodnia: Wiosenne przebudzenie (25.03 - 27.03.2020 r.)

Wykonanie proponowanych ćwiczeń pozwoli dzieciom na:

 •  poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego,
 •  utrwalanie nazw pierwszych wiosennych kwiatów,
 •  utrwalanie poznanych liter,
 •  wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie,
 •  doskonalenie sprawności fizycznej,
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 •  doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 •  doskonalenie orientacji przestrzennej.

 

 

Tematyka tygodnia: ,,W bibliotece”

(11.05 – 15.05.2020 r.)

 • Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
 • Rozwijanie zainteresowania książkami i czytelnictwem.
 • Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć.
 • Kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i mowy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zapoznanie z nazwą, wyglądem i brzmieniem niektórych instrumentów muzycznych.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania utworów muzyki poważnej.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmiczno-plastycznych  przy utworach muzyki klasycznej i piosenkach dla dzieci.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka. Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
 • Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia poprzez zagadki, rebusy, zadania i ćwiczenia do wykonania. Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom - czerpanie radości ze wspólnego wykonywania zadań i  zabawy.

 

Tematyka tygodnia: ,,TAJEMNICE WODY I POWIETRZA”

 (20.04 -24.04.2020 r.)

Dziecko dowie się i nauczy:

 • dlaczego woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak krąży
  w przyrodzie
 • utrwali wielką i małą literę „G, g”,
 • poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy,
 • rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie,
 • utrwali cyfry 7 i 8 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość,
 • przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty,
 • nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym,
 • będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych

 

Temat tygodnia: ,,WIOSNA W OGRÓDKU”

 (14.04 -17.04.2020 r.)

 Celem proponowanych przez nas zadań, ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych jest:

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • wzbogacanie słownika czynnego
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poszerzenie  wiadomości o wiosennych pracach w ogrodzie i na działce
 • wzbogacenie wiadomości na temat  potrzeb rozwojowych roślin
 • poznanie części składowych rośliny
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby, głoskowania
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • kształtowanie kreatywności
 •  rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz wyznaczania wyniku dodawania
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr

 

Tematyka tygodnia: „Święta już tuż, tuż, do koszyka jajka włóż”

(6.04 –10.04.2020 r.)

Wykonanie proponowanych zadań, ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych pozwoli dzieciom na:

 •  podniesie umiejętności uważnego słuchania 
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 •  poszerzenie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych
 • kultywowanie tradycji i obrzędów świątecznych
 •  kształtowanie umiejętności klasyfikowania
 •  doskonalenie techniki przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby , głoskowania
 •  podniesienie sprawności fizycznej
 •  doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Tematyka tygodnia:  Na wiejskim podwórku (30.03 –03.04.2020 r.)

Wykonanie proponowanych ćwiczeń, zabaw, prac plastycznych pozwoli dzieciom na:

Wykonanie proponowanych ćwiczeń pozwoli dzieciom na:

 •  podniesie umiejętności uważnego słuchania 
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 •  poszerzenie wiedzy na temat zawodów związanych z wsią
 •  poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie
 •  rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 •  kształtowanie umiejętności klasyfikowania
 •  doskonalenie techniki przeliczania i rozwiązywania zadań z terścią
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
 •  utrwalanie znajomości  liter i cyfr
 •  podniesienie umiejętności dzielenia na sylaby , głoskowania
 •  podniesienie sprawności fizycznej
 •  doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 •  doskonalenie orientacji przestrzennej

 

Tematyka tygodnia: Wiosenne przebudzenie (25.03 - 27.03.2020 r.)

Wykonanie proponowanych ćwiczeń pozwoli dzieciom na:

 •  poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego,
 •  utrwalanie nazw pierwszych wiosennych kwiatów,
 •  utrwalanie poznanych liter,
 •  wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie,
 •  doskonalenie sprawności fizycznej,
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 •  kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 •  doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 •  doskonalenie orientacji przestrzennej.