KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Zajecia dodatkowe

Na terenie przedszkola odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

Zajęcia taneczne

Zajęcia prowadzone przez pana Mateusza Wodę ze Szkoły Tańca "Pasja." W zajęciach uczestniczą dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.

W roku szkolnym 2023/24 zajęcia odbywać się będą w czwartki od godz. 09.00 do godz. 12.30

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są przez panią Ewę Bartnicką z "Rozśpiewanych maluchów." W zajęciach uczestniczą dzieci ze wszystkich grup.

W roku szkolnym 2023/24 zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 09.00 - 12.30

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnatyki korekcyjnej prowadzone są w naszym przedszkolu przez panią mgr Joannę Strug - Jahym (mgr rehabilitant) w każdą środę. W zajęciach uczestniczą dzieci, które dostarczyły zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.