KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Zajęcia dodatkowe

Taniec towarzyski - środa, godz. 09.00 - 12.00

Prowadzony przez pana Mateusza Wodę, instruktora tańca ze Szkoły Tańca Pasja w Krakowie.

 

Podczas zabaw dzieci poznają podstawowe kroki tańców standardowych, latynoamerykańskich, jak i współczesnych.

 

Akompaniament do zajęć muzyczno - ruchowych - poniedziałek, godz. 09.00 - 12.00

Prowadzony przez Ewę Kros (firma Rozśpiewane maluchy)

Pani rytmiczka, pomaga w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych. Dzieci uczestniczą w zabawach rytmicznych, rozwijają ekspresję ruchową, kształtują słuch.

 

Warsztaty z robotyki

Dzieci uczą się konstruowania i programowania robotów poprzez zabawę. Mają okazję poznać przeróżne zagadnienia techniczne, samodzielnie poszukiwać nowych rozwiązań, rozwijać kreatywność i umiejętność logicznego myślenia oraz  pracy w grupie.

Terminy zajęć podawane są na bieżąco.

 

W PRZEDSZKOLU ODBYWAJĄ SIĘ TAKŻE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DZIECI TAKIE JAK:

  • Ceramika, zajęcia plastyczno - techniczne
  • Warsztaty muzyczne
  • Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci
  • Zajęcia edukacyjne dot. bezpieczeństwa z funkcjonariuszem Straży Miejskiej "Autochodzik"
  • Warsztaty teatralne dla dzieci
  • Warsztaty kulinarne
  • Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
  • Teatrzyki dla dzieci

Terminy powyższych zajęć podawane są na bieżąco w zakładce Aktualności.