KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Warsztaty edukacyjne dla dzieci

W ciągu roku szkolnego dzieci uczestniczą w różnorodnych warsztatach edukacyjnych:

 

Warsztaty ceramiczne

Dzieci wykonują prace plastyczno - techniczne z wykorzystaniem gliny. Dzięki takim zajęciom przedszkolaki rozwijają motorykę małą, kreatywność, ummiejętność koncentracji uwagi.

 

Warsztaty z robotyki

Dzieci biorą udział w zajęciach z robotyki, podczas których uczą się podstaw programowania. Poznają też zasady bezpieczengo korzystania z elektroniki.

 

Warsztaty kulinarne

Dzieci odkrywają świat smaków, uczą się samodzielności, pozanją zasady zdrowego odżywiania. Mają okazję z pomocą osób dorosłych wykonać proste potrawy, a następnie je zjeść!

 

Warsztaty ekologiczne i przyrodnicze

Dzieci uczestniczą w zajęciach, podczas których poznają zasady segregacji śmieci, wykorzystują materiały recyklingowe lub przyrodnicze do wykonywania prac plastycznych i uczą się dbać o nasze środowisko naturalne.