KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Udział w akcjach

GRAMY W ZIELONE

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci uczęszczających do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Udział
w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
Cele projektu
 zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
 budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
 tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania
obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach
i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
 poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do
selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
 rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
 
 rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
 zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
 kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

DZIECI SEGREGUJĄ

"Dzieci segregują" to program edukacyjny oparty na cyklu animowanych filmów, które ułatwiają najmłodszym poznanie zasad segregacji odpadów. Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci z krakowskich przedszkoli, a także do uczniów młodszych klas krakowskich szkół podstawowych.

Każdy z odcinków cyklu "Dzieci segregują" trwa około 7-8 minut i dotyczy innej frakcji odpadów. Oglądając filmy dzieci mogą nauczyć się właściwego postępowania z odpadami, a także poznać sposoby ponownego wykorzystywania różnych przedmiotów codziennego użytku w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci. Ponadto w filmach poruszana jest sprawa odpowiedzialności każdego człowieka za środowisko naturalne. Filmy z cyklu "Dzieci segregują" stanowią znakomitą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia dotyczące segregacji odpadów i ochrony środowiska - zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

 

DZIECIAKI MLECZAKI

„Dzieciaki Mleczaki” to akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

Mleko i jego przetwory są bardzo ważne w diecie dzieci. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym zakresie jest kluczowe, aby nasze pociechy rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły. Stąd też zrodziła się potrzeba dotarcia z ciekawym i merytorycznym przekazem nie tylko do rodziców, ale też bezpośrednio do dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Polska Izba Mleka.

 

ZDROWO I SPORTOWO

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli.  Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Proponowane przez nauczycielki zajęcia mają pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywności ruchowej, ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie oraz jak buduje relacje z innymi członkami grupy. 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

Program obejmuje 6 obszarów dotyczących higieny: jamy ustnej, nosa i ucha, czystości dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała, włosów oraz pielęgnacji skóry.

 

 

ZABAWA SZTUKĄ

Głównym założeniem programu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.  O szczegółach projektu można przeczytać na stronie:  

Dla uczestników projektu przygotowany jest gotowy zestaw materiałów, który ułatwi realizację projektu. Ponadto w trakcie trwania projektu zorganizowany zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

 

MAMO, TATO WOLĘ WODĘ!

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.