KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Programy i metody pracy

Przy wyborze programów pracy kierujmy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu na twórcze, radosne bycie sobą.

Bez pogodnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”  (J. Korczak)

W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowawczo – dydaktyczne, zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego:

"Zabawy z porami roku" - program wychowania przedszkolnego, autorzy: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk, wyd. Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne. Program realizowany w grupach od I do IV.

Program wychowania przedszkolnego, autorzy: Renata Paździo, Wioletta Majewska, Wiesława Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC. Program realizowany w grupach V i VI.

Pracę z dziećmi opieramy również o własne plany działań:
  • logopedyczny;
  • wychowawczy;
  • adaptacyjny;
  • pracy z dzieckiem nadpobudliwym;
  • pracy z dzieckiem zdolnym.