KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Programy i metody pracy

Przy wyborze programów pracy kierujmy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu na twórcze, radosne bycie sobą.

 

„Bez pogodnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”  (J. Korczak)

W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowawczo – dydaktyczne, zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego:

Grupa I, IV - Program wychowania przedszkolnego. Wioletta Majewska, Renata Paździo, Wiesława Żaba-Żabińska

Grupa II, IV, V - Program wychowania przedszkolnego. Dorota Kossakowska

Grupa III - "Trefliki w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego." Dorota Kossakowska

 

Pracę z dziećmi opieramy również o własne plany działań:
  • logopedyczny;
  • wychowawczy;
  • adaptacyjny;
  • pracy z dzieckiem nadpobudliwym;
  • pracy z dzieckiem zdolnym.