KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Programy i metody pracy

Przy wyborze programów pracy kierujmy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu na twórcze, radosne bycie sobą.

Bez pogodnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”  (J. Korczak)

W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowawczo – dydaktyczne, zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego:

"Program wychowania przedszkolnego"- program edukacji przedszkolnej, autorzy: W. Majewska, R. Paździo, W. Żaba - Żabińska, Wydawnictwo Mac. Program realizowany w grupach od III do VI.

"Zabawy z porami roku" - program Wydawnictwa Podręcznikarnia, autorzy: dr I. Lewkowicz, dr A. Tworkowska - Baraniuk. Program realizowany w grupach I i II.

 

Pracę z dziećmi opieramy również o własne plany działań:
  • logopedyczny;
  • wychowawczy;
  • adaptacyjny;
  • pracy z dzieckiem nadpobudliwym;
  • pracy z dzieckiem zdolnym.