KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przedszkola jest zróżnicowana i dostosowana do aktualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Szeroki zakres zajęć edukacyjnych, które odbywają się zarówno w stałych blokach jak i cyklicznie, pozwala rozwijać zainteresowania i uzdolnienia naszych przedszkolaków.