KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

O naszej placówce

Nasze przedszkole jest placówką sześciooddziałową, skupiającą dzieci w wieku 3 – 6 lat. Zlokalizowane jest w centrum osiedla, z dala od ruchliwych ulic. W pobliżu znajduje się duży, zadbany park oraz dwa nowoczesne place zabaw. Na terenie przedszkola posiadamy ogród, który systematycznie wyposażany jest w bezpieczny sprzęt do zabaw dla dzieci oraz egzotyczne okazy roślin. W trosce o bezpieczeństwo budynek wyposażony jest w monitoring.

Koncepcja naszej pracy nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak aby czerpało ono radość z zabawy, z przyjemnością odkrywało i poznawało świat, zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiągało sukcesy i nabywało wiary we własne siły. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. Stosują nowatorskie formy i metody pracy, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologi Edukacyjnej P. Dennisona, metody C. Orffa, I. Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Programy pracy, na których opieramy naszą działalność dydaktyczną nie tylko wspomagają rozwój dziecka, ale wyzwalają jego kreatywność, inspirują do działania i uwzględniają dziecięcą indywidualność.

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych kontaktujemy się z rodzicami naszych wychowanków, informujemy ich o postępach i porażkach dzieci. Organizujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Zapraszamy rodziców na przedstawienia i uroczystości przedszkolne. Jesteśmy otwarci na ich sugestie i propozycje.

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

 1. Czuje się bezpiecznie.
 2. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 3. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 4. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 5. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Dostrzega potrzeby innych ludzi.
 8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu RODZICE:

 1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 2. W razie potrzeby uzyskują pomoc specjalistów.
 3. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 8. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie       z własnym potencjałem.
 9. Pomagają rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i umożliwiają im kontakt ze specjalistami.