KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Nasze przedszkole

Samorządowe Przedszkole nr 120 jest placówką oświatową, przystosowaną do prowadzenia sześciu oddziałów. Funkcjonujemy w godzinach od 6:00 do 17:00. Zapewniamy profesjonalną opiekę nauczycieli, o wysokich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu pedagogicznym, oraz opiekę logopedy, pedagoga i psychologa.

Personel obsługowy uczestniczy w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych, współtworząc ciepłą atmosferę, zapewniającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Oferujemy domowe posiłki, , z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka.

Proponujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, aktywizujące dziecko we wszystkich sferach rozwoju z wykorzystaniem propozycji takich jak: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda Ruchu RozwijającegoWeroniki Sherborne,  Edukacja Matematyczna Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, Metoda projektu, polegająca na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań .

Realizujemy również bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno oświatowych. Zgodnie z potrzebami i za zgodą Rodziców, dzieci korzystać mogą także z zajęć dodatkowych takich jak: gimnastyka korekcyjna, j. angielski , rytmika, szachy, tańce towarzyskie, robotyka, warsztaty ceramiczne.