KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Wszyscy  nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego itp. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.

 

Kadrę administracyjno-obsługową stanowią pracownicy, którzy doskonale współdziałają w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z zasadami BHP. Są to osoby bardzo zaangażowane , które wspomagają nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi.

 

Grupa I

mgr Joanna Kutowicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Taborska – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Chudzyńska – nauczyciel mianowany

Wioletta Dybał – pracownik obsługi

Beata Organiściak – pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 07.30 – 16.00 (oprócz piątku, gdy pracują w godz. 07.00 – 16.00)

Grupa II

mgr Paulina Lepa – nauczyciel początkujący

mgr Teresa Kucharska – nauczyciel dyplomowany

Anna Kołaś - pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 07.30 – 16.00 (oprócz poniedziałku, gdy pracują w godz. 08.00 – 16.00)

Grupa III

mgr Anna Kwinta – nauczyciel mianowany

mgr Grażyna Antosiak – nauczyciel dyplomowany

Anna Zbroja – pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 06.00 – 16.00

Grupa IV

mgr Teresa Kucharska – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Żurek – nauczyciel mianowany

Marzena Czajka – pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 07.00 – 17.00

Grupa V

mgr Alina Woźniak - nauczyciel dyplomowany

lic. Małgorzata Waskiel – Palus – nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Iwanek – pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 07.30 – 16.30 (oprócz poniedziałku, gdy pracują w godz. 08.00 – 16.00)

Grupa VI

mgr Katarzyna Werbiłowicz – nauczyciel dyplomowany

lic. Barbara Malik – nauczyciel dyplomowany

Barbara Zawalonka – pracownik obsługi

Nauczyciele pracują w godz. 07.30 – 16.00 (oprócz piątku, gdy pracują w godz. 08.00 – 16.00)

 

Pedagog specjalny

mgr Sylwia Hamera

poniedziałek – godz. 08.00 – 12.00

wtorek – godz. 13.30 – 16.30

piątek – godz. 08. – 12.00

kontakt: shamera.p120@gmail.com

Logopeda

mgr Paulina Badan

poniedziałek – godz. 15.30 – 17.00

środa – godz. 07.00 – 10.30

konsultacje z rodzicami - raz w miesiącu w terminie podawanym na bieżąco na stronie internetowej przedszkola

Psycholog

mgr Katarzyna Poros

wtorek – 12.00 – 17.00

czwartek – 07.00 – 13.00

kontakt: psychologps120krakow@wp.pl

Gimnastyka korekcyjna

mgr Joanna Strug – Jachym

środa – godz. 13.00 – 14.00 (gr. VI)

czwartek – godz. 09.00-14.00 (gr. I – V)

Religia

s. Monika Ragan

poniedziałek – godz. 13.00 – 14.00

czwartek – godz. 11.20 – 12.20

Rytmika

Ewa Bartnicka

poniedziałek – godz. 09.00 – 12.30

Taniec

Mateusz Woda

środa – godz. 09.00 – 12.30

Pracownicy kuchni

Starszy kucharz – Małgorzata Wyszogrodzka, intendent – Joanna Zawiślan, kucharki – Małgorzata Krzyżanowska, Teresa Wesołowska

Konserwator

Marek Obydziński

W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną nr 4, os. Kalinowe 18.