Galerie:

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Galerie

„Worek Mikołaja” - zajęcia dydaktyczne z robotem Photon

3 XII 2020 r. w grupie IV dzieci doskonaliły swoje umiejętności klasyfikowania i programowania z robotem Photonem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci poszerzały słownictwo, ćwiczyły umiejętność tworzenia pojęć uogólniających, kształtowały wrażliwość słuchową i rozwijały koordynację ruchową. Tego dnia dzieci odkryły, że robot posiada nową umiejętność, umie reagować na dźwięk – posiada czujnik ruchu więc wystarczy klasnąć głośno przed robotem aby zareagował.


Powrót do listy galerii