KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Czas dla dziecka

Bardzo ważne dla budowania prawidłowych i silnych relacji z dzieckiem jest wspólne spędzanie z nim czasu. Dzięki wspólnym zabawom, rozmowom i byciu ze sobą poznajemy się, uczymy się być ze sobą, i co najważniejsze, uczymy się cieszyć wspólnymi chwilami.

 

Jak mieć dobry kontakt z własnym dzieckiem?

 • Kontakt z dzieckiem to wysłuchanie jego zwierzeń, przeżyć związanych z przedszkolem, ze szkołą, z przyjaciółmi, z przeczytaną książką.
 • Wysłuchanie dziecka, wspólne przedyskutowanie spraw przeciwdziała poczuciu osamotnienia, rodzi wiarę we własne siły i wzbudza motywację do dalszego działania. Poświęcony czas powoduje, że dzieci czują się dowartościowane i docenione.
 • Ważne są opowiadania rodziców o sobie, swojej pracy, obowiązkach i pragnieniach.

 

Co czuje dziecko osamotnione?

 • Dziecko osamotnione przez brak rozmów doświadcza, że nie jest dla rodziców ważne, że jego kłopoty, radości i pytania, w ogóle się nie liczą.
 • Czas dla dziecka ważny jest nie tylko ze strony matki, ale również ze strony ojca. Każde z nich wywiera nieco inny wpływ na dziecko.
   

Jakim typem charakterologicznym jest moje dziecko?

 • Są dzieci, które nie mają trudności z wypowiadaniem się i wprost wymuszają słuchanie.
 • Są dzieci bardzo wrażliwe (tzw. typ sentymentalny), którym mówienie o sobie sprawia dużą trudność, i które potrafią robić to tylko w bardzo serdecznej i osobistej atmosferze. Te dzieci potrzebują szczególnie tego specjalnego czasu i uwagi, aby je ośmielić i umożliwić wypowiadanie się. Są one szczególnie wrażliwe na dyskrecję. Zamykają się w sobie, gdy zdradzi się ich jakąkolwiek tajemnicę.

 

Co się stanie, gdy odsuwane od rozmów dziecko przyzwyczai się milczeć?

 • Wówczas, któregoś dnia, że zdumieniem i żalem spostrzeżemy, że obok nas wyrósł obcy człowiek, którego nie znamy i nie rozumiemy, z którym nie potrafimy nawiązać bliższego kontaktu, bo nie mamy z nim żadnej głębszej więzi.
 • Będziemy wówczas oskarżać nasze dziecko o niewdzięczność, nie zastanawiając się nad naszymi błędami.

 

Jaki czas rozwojowy jest najlepszy?

 • Trzeba wykorzystać do tych rozmów okres, gdy dziecko jest w wieku do około 13 lat. Nastolatki bowiem szukają coraz bardziej kontaktów na zewnątrz rodziny i coraz mniej mówią o sobie rodzicom.
 • Gdy zabraknie więzi z domem, dziecko może zwrócić się do jakichś grup aspołecznych (narkomani, sekty, itd.).
 • Jeżeli zaś dziecko wzrasta w przekonaniu, że jego sprawy traktowane są poważnie i partnersko (a nie z pozycji silniejszego), to zachowują zaufanie do rodziców i z trudniejszymi problemami zwrócą się do nich.

 

Bibliografia:

 • szkolnictwo.pl