Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2024-02-09

WAŻNE - DEKLARACJE KONTYNUACJI

W dniach 21 – 29.02 2024 r. zbierane będą deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25.

Osoby, które chcą aby ich dzieci kontynuowały edukację przedszkolną w następnym roku szkolnym w naszym przedszkolu muszą wypełnić deklarację kontynuacji i wrzucić ją do skrzynki podawczej znajdującej się w szatni przedszkolnej.

Deklaracje dostępne będą od dnia 21.02.2024 r. w szatni przedszkolnej.

Niedostarczenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.