Nasze przedszkole

Samorządowe Przedszkole nr 120 jest placówką oświatową, przystosowaną do prowadzenia sześciu oddziałów. Funkcjonujemy w godzinach od 6:00 do 17:00. Zapewniamy profesjonalną opiekę nauczycieli, o wysokich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu pedagogicznym, oraz opiekę logopedy, pedagoga i psychologa. Personel obsługowy uczestniczy w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych, współtworząc ciepłą atmosferę, zapewniającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Oferujemy domowe posiłki, , z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka. Proponujemy ciekawe zajęcia d... Więcej

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315


Akcja 1% dla mojego przedszkola:
KRS 0000052078
Cel Szczegółowy:
Samorządowe Przedszkole nr 120 KRAKÓW