KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Zajęcia dodatkowe

Taniec towarzyski.

Prowadzony przez pana Mateusza Wodę, instruktora tańca ze Szkoły Tańca Pasja w Krakowie.

Podczas zabaw dzieci poznają podstawowe kroki tańców standardowych, latynoamerykańskich, jak i współczesnych.

 

Nauka gry w szachy.

Prowadzona przez instruktora ze Szkoły Szachowej – Edyta Szromba.

Dzieci poznają podstawowe zasady gry w szachy, ćwiczą koncentrację uwagi, rozwijają zdolność logicznego myślenia oraz nabywają  i doskonalą umiejętności społeczne.

 

Akompaniament do zajęć muzyczno - ruchowych.

Pani Anna Wisłocka, rytmiczka, pomaga w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, rozwijają ekspresję ruchową, kształtują słuch. 

 

Robotyka.

Prowadzona przez instruktorów z firmy eduRobot - Ireneusz Pałasz.

Dzieci uczą się konstruowania i programowania robotów poprzez zabawę. Mają okazję poznać przeróżne zagadnienia techniczne, samodzielnie poszukiwać nowych rozwiązań, rozwijać kreatywność i umiejętność logicznego myślenia oraz  pracy w grupie.