KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Współpraca ze specjalistami

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4

im. Janusza Korczaka, Kraków–Nowa Huta

os.  Kalinowe 18 (dawna S.P. nr 92)

31 - 814 Kraków
 

Psycholog sprawujący opiekę nad przedszkolem mgr Elżbieta Dyrek

W okresie pandemii obowiązuje nowa organizacja pracy. Bezpośrednie spotkania z rodzicami (konsultacje, diagnozy, badania gotowości szkolnej) odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 12 647 11 78).

Godziny pracy psychologa w Poradni:

Poniedziałek: 14 - 18

Wtorek: 8 - 11

Środa: 8-12

Czwartek: praca w terenie

Piątek: 8-13


Logopeda sprawujący opiekę nad przedszkolem - Maria Waśko

Pani logopeda pełni dyżury na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Filii na os. Złotego Wieku 36 w następujących terminach:

Poniedziałek: 14 - 18

Wtorek:praca w terenie

Środa:13 - 18

Czwartek: 9 - 13

Piątek: 8 - 11

Rejestracja telefoniczna: 12 647 11 78

Dyżur na terenie Przedszkola nr 120 - każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 8.30 - 10.30

 

Logopeda zatrudniony w przedszkolu - mgr Paulina Badan

Zajęcia z dziećmi w środy w godz. 8.00-11.25

Konsultacje z rodzicami - raz w miesiącu, w terminach podawanych na bieżąco w holu przedszkola oraz na stronie internetowej.

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są badania przesiewowe, które mają na celu wyłonienie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy i wadami wymowy.

 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez mgr rehabilitacji Joannę Strug – Jachym.

Zajęcia z dziećmi odbywają się w środy (grupa VI) oraz czwartki (grupy od I do V).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest skierowanie od lekarza. Ćwiczenia ukierunkowane są na korektę bądź profilaktykę wad postawy. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami i w różnych formach oraz z zastosowaniem atrakcyjnego sprzętu.