KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Współpraca ze specjalistami

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4.

im. Janusza Korczaka, Kraków–Nowa Huta

Filia: Gimnazjum nr 37, os. Złotego Wieku 36

tel. 12 647-11-78, 660 637 416

Opiekę psychologiczną nad przedszkolem sprawuje mgr Elżbieta  Piwowar

Dyżury na terenie przedszkola (konsultacje z nauczycielami, obserwacje dzieci, rozmowy z rodzicami) - trzeci czwartek miesiąca, w godz. 12.00 - 16.00


Opiekę logopedyczną sprawuje mgr Paulina Badan.

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są badania przesiewowe, które mają na celu wyłonienie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy i wadami wymowy.

Dyżur na terenie przedszkola: środa, godz. 08.00 - 11.25


Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez mgr rehabilitacji Joannę Strug – Jachym.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest skierowanie od lekarza. Ćwiczenia ukierunkowane są na korektę bądź profilaktykę wad postawy. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami i w różnych formach oraz z zastosowaniem atrakcyjnego sprzętu.