KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Współpraca ze specjalistami

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4

im. Janusza Korczaka, Kraków–Nowa Huta

os.  Kalinowe 18 (dawna S.P. nr 92)

31 - 814 Kraków
www.poradnia4.krakow.pl
tel.: (12) 644 18 85
fax.: (12) 644 04 74
e-mail: ppp-4@wp.pl

Psycholog sprawujący opiekę nad przedszkolem mgr Elżbieta  Piwowar

Dyżury na terenie przedszkola (konsultacje z nauczycielami, obserwacje dzieci, rozmowy z rodzicami) - trzeci czwartek miesiąca, w godz. 12.00 - 16.00


Logopeda sprawujący opiekę nad przedszkolem - mgr Elżbieta Ledwos

Trzeci piątek miesiąca w godz. 11.00-14.00

 

Logopeda zatrudniony w przedszkolu - mgr Paulina Badan

Zajęcia z dziećmi w środy w godz. 8.00-11.25

Konsultacje z rodzicami - raz w miesiącu, w terminach podawanych na bieżąco w holu przedszkola oraz na stronie internetowej.

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są badania przesiewowe, które mają na celu wyłonienie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy i wadami wymowy.

 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez mgr rehabilitacji Joannę Strug – Jachym.

Zajęcia z dziećmi odbywają się w środy (grupa VI) oraz czwartki (grupy od I do V).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest skierowanie od lekarza. Ćwiczenia ukierunkowane są na korektę bądź profilaktykę wad postawy. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami i w różnych formach oraz z zastosowaniem atrakcyjnego sprzętu.