KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Udział w akcjach

2016-02-23

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku, w jakim wzrastają dzieci. Pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, następnie instytucje wychowawcze tj. przedszkole, szkoła oraz grupa rówieśnicza.


Wzory zachowań, także w odniesieniu do nałogu palenia, kształtuje środowisko rodzinne,  a poprzez ,,formowanie norm i wartości" może kreować postawy i zachowania z tym związane.

Przwdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

Dowiedziono, że na inicjowanie palenia prze dzieci tytoniu, znaczny wpływ wywiera palenie tytoniu przez ich matki. Spostrzeżenie to jest szczególnie ważne w pierwszych pięciu latach dziecka - jeśli matka w tym okresie pali, dziecko przyswaja sobie jej zachowania jako nieodłączny czynnik - element swoich późniejszych zachowań.

Podobnie jak środowisko rodzinne, na postawę dzieci wobec palenia tytoniu, ma wpływ także szkoła. W okresie dorastania autorytetem stają się rówieśnicy, grupa rówieśnicza, a wzorem do naśladowania liderzy grup rówieśniczych.

Rozpowszechnienie nałogu palenia tytoniu wśród dorosłych oraz coraz częstszego podejmowania palenia przez dzieci i młodzież,  wymaga podjęcia ciągłych i systematycznych działań antytytoniowych. Jednym z tych działań jest prowadzenie w placówkach oświatowych edukacji antytytoniowej, która staje niezbędnym elementem wychowania społecznego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

Dla dzieci w wieku przedszmkolnym, bierne palenie oznacza między innymi:

  • zwiększona częstotliwość występowanie przewlekłego zapalenia ucha środkowego
  • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
  • zaburzenia zachowania dziecka
  • zmniejszona odporność na infekcję
  • zmniejszona gotowość szkolna itp.  

Bierne palenie jeszcze ciągle nie jest postrzegane w kategoriach szkodliwych oddziaływań na ludzki organizm. Palenie przy dzieciach jest społecznie aprobowane.

W tym kontekście, ważna jest realizacja wychowania antytytoniowego dla grupy dzieci 5 i 6-cio latków wraz z ich rodzicami.

Mając na uwadze to, iż dzieci są biernymi palaczmi, a skutki biernego palenia są poważne,  w naszym przedszkolu - w starszych grupach - jest realizowany program edukacji antytytoniowej dla przedszkolaków pt. ,,Czyste powietrze wokół nas". Program  dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci przedszkolnych. Program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.