KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Udział w akcjach

2020-06-08

OD SMYKA DO MEDYKA

Ogólnopolski Projekt Dla Przedszkoli "OD SMYKA DO MEDYKA 2020"  oraz ,,KARTKA DLA MEDYKA", które skierowane są do wszystkich wychowanków placówek przedszkolnych oraz ich rodzin.

Celem akcji było podziękowanie medykom za ich trudną pracę w trakcie pandemii koronawirusa i znak, że ich doceniamy i jesteśmy wdzięczni.