KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Udział w akcjach

2018-10-17

ZDROWIE NA 5+

Program profilaktyczno-zdrowotny prowadzony przez Uzdrowisko Kopalni Soli ,,Wieliczka"

celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie i higienę, kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych.