KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (RODO) oraz ustawą z dnia 10.05.2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),  podajemy do informacji publicznej dane kontaktowe

Inspektora Ochrony Danych:

·        Imię nazwisko – Paweł Jasiołek

·        Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków

·        Adres mailowy – inspektor2@mjo.krakow.pl