KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dotyczy:  Rodziców, których dzieci uczęszczają obecnie do naszego przedszkola

Uprzejmie informujemy, iż deklaracje na nowy rok szkolny należy składać w dniach:

od 22 lutego do 28 lutego 2018 r.

Po upływie tego terminu system zostanie zamknięty, w związku z czym rodzic chcący zapisać dziecko do naszego przedszkola będzie musiał wziąć udział w rekrutacji dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

27 maja – 4 czerwca 2019 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

29 kwietnia – 10 maja 2019 r.

 

21 – 27 czerwca 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy składania wniosków o przyjęcie do Samorządowego

 Przedszkola nr 120 w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

Dotyczy: Rodziców, których dzieci nie uczęszczają do naszego przedszkola

Wnioski należy składać od  01.03.2019 r. do 29.03.2019 r. w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

 

 • Wtorek, godz. 12.00 – 16.00
 • Środa, godz. 9.00 – 12.00
 • Czwartek, godz. 8.00 – 15.00

  Składanie deklaracji na dyżur wakacyjny

   

  Informujemy, iż składanie deklaracji na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu, dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, odbywać się będzie w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

   

 • 04.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 11.00
 • 05.03.2019 r. (wtorek) godz. 15.00 – 17.00
 • 06.03.2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 17.00
 • 11.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 11.00