KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Programy i metody pracy

Przy wyborze programów pracy kierujmy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu na twórcze, radosne bycie sobą.

Bez pogodnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”  (J. Korczak)

W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy wychowawczo – dydaktyczne, zgodne z nową podstawą programową: "Nasze przedszkole" W. Żaby-Żabińskiej oraz "Kocham przedszkole" M.A. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek.

 

Swą pracę w grupach opieramy również o własne plany działań:
  • logopedyczny;
  • wychowawczy;
  • adaptacyjny;
  • pracy z dzieckiem nadpobudliwym;
  • pracy z dzieckiem zdolnym.