KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

OPŁATA ZA CZERWIEC 2019

lp

Zapˆata Razem R

Nadpˆata R

              

 

 

1

          70.10

         

2

          85.80

         

3

         102.30

         

4

         162.60

         

5

         108.80

         

6

         119.90

         

7

         180.90

         

9

          83.00

         

10

         100.50

         

11

          79.40

         

12

         346.70

         

13

         161.30

         

14

         169.30

         

15

         171.10

         

16

          36.20

         

17

         191.20

         

18

105.93

         

19

          75.40

         

20

          96.86

         

21

          68.00

         

24

         100.80

         

26

         100.19

         

27

         193.90

         

28

          86.55

         

29

          86.70

         

30

         151.80

         

31

         129.20

         

32

          68.00

         

33

          74.80

         

34

         154.00

         

35

          55.60

         

36

         124.70

         

37

         129.20

         

38

               

    277.10

39

          73.60

         

40

         171.10

         

41

         175.60

         

42

         171.70

         

43

         178.10

         

44

         115.40

         

45

         192.70

         

46

          64.10

         

47

          79.78

         

48

         167.10

         

49

         102.00

         

50

         175.30

         

51

         175.90

         

52

          50.86

         

53

         181.90

         

54

         158.60

         

56

         164.90

         

57

         138.80

         

58

              

     39.69

59

         143.90

         

60

          88.04

         

61

         122.60

         

62

          60.68

         

63

          47.24

         

64

         136.70

         

65

          40.20

         

67

          94.50

         

68

         101.92

         

69

              

    907.01

70

          86.00

         

71

         122.40

         

72

           1.70

         

73

         183.90

         

74

         159.50

          

75

         148.70

         

76

         271.40

         

77

          83.10

         

78

         148.50

         

79

          91.40

         

80

          88.40

         

81

         132.90

          

82

          95.20

         

83

          50.69

         

84

          36.30

         

85

              

    108.64

86

         108.80

         

87

         135.50

         

88

         113.30

         

89

         140.00

         

90

         168.40

         

91

         155.06

         

92

         100.30

         

93

         115.60

         

94

         155.70

         

95

         128.40

         

96

         126.70

         

97

         129.40

         

98

         158.86

         

99

          24.90

         

100

36.00

         

101

         151.60

         

102

         149.35

          

103

         112.30

         

104

         167.10

         

105

          61.20

         

106

          83.85

         

107

          84.35

         

108

         127.55

         

109

          31.70

         

110

         139.10

         

111

          67.82

         

112

         108.80

         

113

         103.80

         

114

         104.25

         

115

         156.60

         

117

         122.40

         

118

         182.40

         

119

         115.30

         

120

          66.63

         

121

         166.80

         

122

         292.80

         

123

         113.70

         

124

         170.90

         

126

         173.40

         

127

         155.10

         

128

         150.80

         

129

         180.70

         

130

          26.65

         

131

         156.45

         

132

          90.05

         

133

         136.70

         

134

         152.16

         

135

         175.40

         

136

          99.30

         

137

          51.60

         

138

         157.50

         

139

         151.81

         

140

         124.40

         

141

          19.10

         

142

          81.70

         

143

         192.70

         

144

41.00

         

145

         160.80

         

146

         169.60