KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Grupa II Niezapominajki

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 
         Nieprawidłowa integracja sensoryczna (SI) przejawia się zaburzeniami w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych, które występują, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Pojawiają się najczęściej już w okresie wczesnoniemowlęcym, ale najczęściej zauważane są w wieku przedszkolnym. Na wskutek zaburzeń integracji sensorycznej, dziecko może mieć różnego rodzaju kłopoty z codziennym funkcjonowaniem w domu, w przedszkolu, na podwórku i w szkole. Zaburzone działanie i współdziałanie zmysłów może objawiać się trudnościami w spostrzeganiu, zachowaniu, uczeniu się, wykonywaniu czynności precyzyjnych, czytaniu, pisaniu, aktywności ruchowej oraz funkcjonowaniu społecznym. Dzieci z zaburzeniami SI mogą zachowywać się dziwnie i niezrozumiale dla otoczenia. Mogą mieć wiele problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. 
 
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym:
Zwróć uwagę, czy dziecko:
 • często się potyka i obija o przedmioty, ma słabą równowagę, jest niezgrabne ruchowo, spada z krzesła;
 • ma za niską lub za wysoką tolerancję na ból: nie zwraca uwagi na skaleczenia lub poszukuje intensywnych wrażeń sensorycznych (takich jak celowe uderzanie ciałem o przedmioty lub intensywne kręcenie się wokół własnej osi)
 • wykazuje nadwrażliwość na hałas (często zdarza się, że zatyka uszy lub samo hałasuje: mruczy, śpiewa pod nosem);
 • ma trudności z opanowaniem treningu czystości;
 • jest nadwrażliwe na pewne zapachy;
 • nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki;
 • bardzo złe znosi mycie głowy i twarzy oraz obcinanie paznokci
 • ma kłopoty z nauką jazdy na rowerze;
 • ma trudności ze zrozumieniem poleceń;
 • trudno mu się skupić na jednej czynności, ma trudności z koncentracją uwagi, jest impulsywne;
 • unika nowych zabaw ruchowych;
 • jest nadmiernie aktywne, jest w ciągłym ruchu lub przeciwnie jest letargiczne, ospałe, wolno się uaktywnia i męczyć się szybko.
 • ma trudności z opanowaniem lub unika czynności takich jak: zapinanie ubrań, zdejmowanie butów, wiązanie butów, rysowanie, wycinanie;
 • szybko przechodzi od płaczu do śmiechu, ma nagłe wybuchy złości;
 • podczas jedzenia: jest wybredne podczas jedzenia: usilnie domaga się lub nie może znieść niektórych smaków, temperatur czy konsystencji pokarmów lub ma problem z poczuciem sytości, nie czuje kiedy jest już pełne;
 • usilnie pożąda lub nie może znieść niektórych czynności takich, jak: skakanie, turlanie się, kręcenie się, bujanie, mocne przytulanie się;
 • nie ma dominującej ręki;
 • wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie;
 • przyjmuje nieprawidłową postawę przy biurku;
 • występuje opóźnienie w rozwoju mowy, kłopoty z artykulacją, trudno zrozumieć, co dziecko mówi, występuje nieprawidłowa artykulacja, myli słowa dźwiękowo podobne.
Trzeba pamiętać, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy będą rosły razem z nimi, stąd tak ważna jest wczesna interwencja terapeutyczna, która wspiera system nerwowy tak, aby, mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.