Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2022-09-01

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci z grup III - VI zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

grupa III - 07.09. (środa) o godz. 16.30

grupa IV - 08.09. (czwartek) o godz. 16.00

grupa V - 07.09. (środa) o godz. 16.30

grupa VI - 08.09. (czwartek) o godz. 16.00