Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2022-08-29

ZEBRANIE Z RODZICAMI - GRUPA I i II

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy I i II na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 31.08.2022 r. o godz. 16.30. Na zebraniu omówione zostaną sprawy dotyczące organizacji pracy w grupach młodszych.