Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2022-08-04

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - DYŻUR WAKACYJNY

Poniżej przekazujemy listę opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola w miesiącu lipcu 2022 r.

 


Nr karty  
   
2 303,00 zł
3 4,50 zł
5 91,25 zł
8 56,50 zł
9 55,00 zł
10 141,50 zł
11 132,00 zł
12 124,00 zł
13 205,50 zł
16 132,00 zł
17 30,00 zł
18 240,00 zł
19 240,00 zł
 
27 311,00 zł
28 219,00 zł
30 204,00 zł
   
32 201,50 zł
33 286,50 zł
38 301,50 zł
39 209,00 zł
45 189,50 zł
46 220,00 zł
48 209,00 zł
49 276,00 zł
50 141,50 zł
51 168,00 zł
53 282,50 zł
54 230,25 zł
55 88,00 zł
56 216,00 zł
58 285,50 zł
59 203,00 zł
60 210,50 zł
61 110,00 zł
62 241,00 zł
66 110,00 zł
68 165,00 zł
70 293,00 zł
71 174,50 zł
75 271,50 zł
76 176,00 zł
80 232,00 zł
81 307,00 zł
83 44,00 zł
   
85 99,50 zł
   
87 39,00 zł
89 285,50 zł
   
91 166,00 zł
92 227,00 zł
93 81,00 zł
   
95 176,50 zł
96 160,50 zł
97 184,50 zł
98 274,00 zł
99 244,50 zł
100 285,50 zł
101 132,00 zł
102 277,50 zł
103 144,50 zł
104  
105 272,00 zł
106 110,00 zł
107 37,75 zł
108 320,50 zł
111 39,50 zł
112 272,50 zł
113 165,00 zł
   
115 173,00 zł
117 70,50 zł
116 295,00 zł
   
119 185,50 zł
   
121 152,50 zł
122 179,00 zł
   
124 77,00 zł
125 295,00 zł
126 284,50 zł
127 4,00 zł
128 142,75 zł
129 115,50 zł
130 115,50 zł
131 268,50 zł
132 199,00 zł
133 124,00 zł
134 312,50 zł
135 314,00 zł
136 44,00 zł
137 235,00 zł
138 187,50 zł
139 143,00 zł
   
140 126,00 zł
   
141 229,50 zł
   
143 174,50 zł
142 58,25 zł
   
145 238,50 zł
146 162,50 zł
148 62,50 zł
150 51,00 zł
21 281,00 zł
90 176,50 zł
47 145,00 zł
67 125,50 zł
77 152,00 zł
41 196,00 zł
23 266,50 zł
4 99,00 zł
65 126,50 zł
79 66,50 zł
44 287,00 zł
109 259,50 zł
35 236,50 zł
127 277,00 zł
104 172,50 zł
110 263,50 zł
78 263,50 zł
14 197,00 zł
42 197,00 zł
88 313,00 zł
15 204,50 zł
87 247,00 zł