Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2022-06-21

POTWIERDZANIE WOLI - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

  • 23.06. (czwartek) w godzinach 12.00 - 16.00
  • 27.06. (poniedziałek) w godzinach 09.00 - 12.00

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu