Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2021-05-05

ODPŁATNOŚĆ ZA KWIECIEŃ

Poniżej zamieszczono listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu kwietniu:

LISTA ODPŁATNOŚCI

2021-04-30

DYŻUR WAKACYJNY - dzieci z naszego przedszkola

Rodzice dzieci z naszego przedszkola, którzy potrzebują zapisać dzieci na dyżur wakacyjny proszeni są o wypełnienie druku zapisu oraz dostarczenie go do przedszkola do dnia 14.05. Formularze dostępne będą od 04.05. w przedsionku przedszkolnym.

Wypełnione druki należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w holu przedszkola.

2021-04-23

POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych przypominamy o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Wolę przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic może potwierdzić elektronicznie, logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres przedszkole120@op.pl. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np.:

Potwierdzam wolę korzystania z wychowania przedszkolnego przez moje dziecko, (imię i nazwisko dziecka), w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w roku szkolnym 2021/22. 

Potwierdzenie woli sporządzone w formie papierowej można także  dostarczyć do przedszkola. Dokumenty w zaklejonych kopertach można umieścić w skrzynce podawczej umieszczonej w holu przedszkola.

Potwierdzenie woli należy składać w terminie 26.04 - 07.05.2021 r. (do godziny 13.00.)

 Niepotwierdzenie woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

2021-04-23

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Uprzejmie informujemy, iż od 01.04. do 30.09.2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisać można się przez internet lub  telefon. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie www.spis.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 279 99 99.

 

2021-04-22

DZIEŃ MARCHEWKI I NOWALIJEK

Dnia 28.04.2021 r.  (ŚRODA) obchodzić będziemy w naszym przedszkolu Dzień NOWALIJEK I MARCHEWKI. W programie ciekawe zajęcia, zabawy, filmy edukacyjne oraz degustacja pierwszych wiosennych warzyw..

Prosimy, jeśli to możliwe, o przygotowanie dla dzieci ubrań w kolorze  zielonym lub pomarańczowym!

 

2021-04-08

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Uprzejmie informujemy, iż do 18 kwietnia ograniczone pozostaje stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedszkole prowadzi zajęcia stacjonarne jedynie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem zapewnienia opieki dla dziecka w przedszkolu jest pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

2021-04-02

LISTA ODPŁATNOŚCI - MARZEC 2021

Poniżej dostępna jest lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu marcu 2021r.

LISTA ODPŁATNOŚCI - MARZEC 2021

2021-04-01

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny czas przyniesie wzajemną życzliwość, prawdziwą radość oraz pokój.

Zdrowych, spokojnych Świąt

życzy

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 120

wraz z Pracownikami

2021-03-28

WNIOSEK DLA DZIECI Z ORZECZENIEM

Uprzejmie informujemy, iż poniżej znajduje się wniosek dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chcących skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu w okresie 29.03.do 11.04.2021r.

WNIOSEK 2

2021-03-27

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w  terminie od 29.03. do 11.04. ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy przedszkola stanowią dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu. Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu proszone są o wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres przedszkole120@op.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka.

Wniosek dostępny jest tutaj.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie www.gov.pl