Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2021-03-28

WNIOSEK DLA DZIECI Z ORZECZENIEM

Uprzejmie informujemy, iż poniżej znajduje się wniosek dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chcących skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu w okresie 29.03.do 11.04.2021r.

WNIOSEK 2