Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2021-03-27

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w  terminie od 29.03. do 11.04. ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy przedszkola stanowią dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu. Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu proszone są o wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres przedszkole120@op.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka.

Wniosek dostępny jest tutaj.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie www.gov.pl