Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2019-02-28

SKŁADANIE DEKLARACJI NA DYŻUR

Informujemy, iż składanie deklaracji na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu, dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, odbywać się będzie w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

 • 04.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 11.00
 • 05.03.2019 r. (wtorek) godz. 15.00 – 17.00
 • 06.03.2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 17.00
 • 11.03.2019 r. (poniedziałek) godz. 8.00 – 11.00

Termin rekrutacji dla dzieci spoza naszego przedszkola zostanie podany w późniejszym terminie.

2019-02-27

ZIELONE FILTRY - WARSZTATY OGRODNICZE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału w warsztatach ogrodniczych związanych z popularyzacją roślin oczyszczających powietrze.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

I grupa – 11.03.2019 r.

II grupa – 13.03.2019 r.

III grupa – 12.03.2019 r.

IV grupa – 12.03.2019 r.

V grupa –15.03.2019 r.

VI grupa – 14.03.2019 r.

W każdej grupie dzieci wraz z paniami wezmą udział  w przesadzaniu roślin, w związku z tym prosimy, aby dzieci dostarczały kwiaty doniczkowe, które później będą ozdabiać i zarazem oczyszczać powietrze w naszym przedszkolu.

Informacje o roślinach sprzyjających naszemu samopoczuciu  znajdą  Państwo  na  tablicy  ogłoszeń.

2019-02-24

TURNIEJ SPORTOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82

Uprzejmie informujemy, iż 28 lutego dzieci z grupy VI będą uczestniczyć w turnieju sportowym przygotowanym przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 82.

Wyjście z przedszkola ok. godz. 9.20, powrót ok. 11.00.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom strojów sportowych (podkoszulek, getry, krótkie spodenki, obuwie sportowe).

Zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej.

2019-02-20

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Terminy zebrań z Rodzicami podsumowującymi pierwsze półrocze

Grupa

Data

Godzina

I

26 luty

16.30

II

27 luty

16.00

III

27 luty

16.30

IV

28 luty

16.30

V

1 marca

16.30

VI

26 luty

16.30

 

2019-02-20

ZEBRANIE Z NAUCZYCIELKAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92

Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 92 serdecznie zapraszają zainteresowanych Rodziców na zebranie, które odbędzie w naszym przedszkolu 26 lutego o godz. 16.00  (tuż przed zebraniem w grupie VI).

Celem zebrania jest przybliżenie Rodzicom - Szkoły, zainteresowanie jej ofertą.

                

2019-02-20

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dotyczy:  Rodziców, których dzieci uczęszczają obecnie do naszego przedszkola

Uprzejmie informujemy, iż deklaracje na nowy rok szkolny należy składać w dniach:

od 22 lutego do 28 lutego 2018 r.

Po upływie tego terminu system zostanie zamknięty, w związku z czym rodzic chcący zapisać dziecko do naszego przedszkola będzie musiał wziąć udział w rekrutacji dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

2019-02-18

REGULAMIN CZYTNIKA

Regulamin ewidencji czasu  pobytu dziecka

w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie

 1. Samorządowe Przedszkole nr 120 w Krakowie czynne jest od poniedziałku do piątku    w godz. od 6.00  do 17.00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających ze śniadań zobowiązani są przyprowadzać dziecko przed godz. 8.30, a pozostali przed godz.9.00.
 3. Od godz. 9.00 do godz. 14.00 przedszkole pozostaje zamknięte. W przypadku konieczności wejścia w tym czasie do przedszkola, rodzic/ opiekun prawny lub interesant  korzysta z dzwonka usytuowanego przy drzwiach wejściowych. Podczas wejścia zobowiązany jest poinformować pracownika przedszkola o celu wizyty oraz podać  nazwisko osoby, z którą chce się widzieć. Pracownik przedszkola  ma prawo wylegitymować osobę wchodzącą w celu ustalenia jego tożsamości.
 4. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu - czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem, które obowiązują wszystkie dzieci.
 1. Każde dziecko posiada przypisany indywidualny numer karty zbliżeniowej. Karta opisana jest numerem grupy, imieniem oraz pierwszą literą nazwiska dziecka. Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje kartę nieodpłatnie i korzysta z niej tylko i wyłącznie      w przedszkolu.
 1. Karty stanowią własność przedszkola i przechowywane są w przegródkach na tablicy umieszczonej obok czytnika. Karty  podlegają zwrotowi  corocznie z chwilą zakończenia roku szkolnego lub z chwilą zakończenia korzystania z usług przedszkola. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty z winy użytkownika wiąże się                  z koniecznością pokrycia kosztów zakupu nowej karty.
   
 2. Przyprowadzając oraz odbierając dziecko, rodzic/ opiekun prawny rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w holu przed wejściem do szatni. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone bądź odebrane z przedszkola.

W celu prawidłowego odczytania karty należy zbliżyć ją ruchem jednostajnym do czytnika. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i odczytuje z niej unikalny numer identyfikacyjny, do którego przypisuje godzinę przyjścia lub wyjścia. Odczytanie karty potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym     i napisem na wyświetlaczu : Karta OK.

W sporadycznych sytuacjach, kiedy dziecko musi być odebrane, a następnie            z powrotem przyprowadzone do przedszkola( np. wizyta u lekarza), rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do każdorazowego odczytania karty oraz złożenia pisemnego oświadczenia u pani nauczycielki z danej grupy. Druki oświadczeń dostępne w grupach.

 1. Zarejestrowane informacje są przetwarzane, a na koniec miesiąca drukowany jest raport, uwzględniający ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. Raport trafia do pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, którzy na jego podstawie naliczają opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 1. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, w sytuacji gdy dziecko przebywa w przedszkolu, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 2. Rodzic/ opiekun prawny  przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

 

2019-02-17

AKCJA 1% DLA MOJEGO PRZEDSZKOLA

Już kolejny rok uczestniczymy w akcji  ,,1 % dla mojej szkoły”.

Wystarczy tylko wpisać w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić 1% Państwa podatku za rok 2018.

Wypełniając PIT pamiętajcie o wpisaniu

nr KRS 0000052078

oraz

celu szczegółowego:

Samorządowe Przedszkole nr 120 Kraków

Przekazane na rzecz naszego Przedszkola środki finansowe, przyczynią się do stworzenia lepszych warunków edukacji Naszych dzieci.

My zachęcamy Was do wsparcia naszego przedszkola,

Wy zachęćcie swoich znajomych, rodzinę!!!

Link do bezpłatnego programu rozliczania PIT za 2018 r.

 https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000052078

2019-02-17

WYJŚCIE DO KINA GR. IV

Informujemy, że w ramach akcji „Bilety za baterie” w dniu 21.02.3019r (czwartek) dzieci z grupy IV pojadą do Multikina na film „O psie, który wrócił do domu”.

Przejazd jest bezpłatny -  autobusem MPK.

Seans filmowy rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Wyjście dzieci z przedszkola zaplanowano na godz. 9.15.

Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.

2019-02-13

SPOTKANIE I KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ

Zapraszamy rodziców dzieci mających problemy z wymową na spotkanie z logopedą – panią Pauliną Badan, które odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 27.02 (środa) w godzinach 8.00-8.45.

Podczas spotkania omówione zostaną głoski szeregu szumiącego (sz,rz,cz,dż) oraz głoska ,,r”, ich wywołanie   i utrwalenie w mowie potocznej.

Po spotkaniu (w godzinach 8.45-11.00) odbędą się indywidualne konsultacje z Rodzicami.

Chętnych prosimy o zapisywanie się w zeszycie kontaktów znajdującym się w holu przedszkola.