Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2019-06-26

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja o opłatach za korzystanie z przedszkola za miesiąc czerwiec znajdować się będzie wyjątkowo na stronie internetowej przedszkola w zakładce WAŻNE INFORMACJE /OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE. Sprawdzanie wysokości opłat będzie możliwe w pierwszych dniach lipca. Prosimy o terminowe wpłaty.