Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2019-05-21

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej do Samorządowego Przedszkola nr 120 odbywać się będzie w dniach:

27.05  godz. 9.00-12.00

29.05  godz. 9.00-12.00

30.05 godz. 14.00-16.00

 4.06 godz. 14.00-16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi 19.06 o godz. 9.00