Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-12-06

ZAJĘCIA OTWARTE W GR. III, V, VI

Nauczycielki grup III, V i VI zapraszają Rodziców na zajęcia otwarte.

Grupa III - 13 grudnia o godzinie 11.00 w sali nr 3

,,Świąteczne aniołki"

Grupa V - 13 grudnia ogodzinie 15.30 w sali nr 6

,,Warsztaty świąteczne"

Grupa VI  - 13 grudnia o godzinie 11.00 w sali nr 5

,,Przedświąteczne przygotowania"