Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-10-25

Terminy zebrań z Rodzicami

Nauczycielki wszystkich grup serdecznie zapraszają na zebrania z Rodzicami podsumowującymi obserwację wstępną. Odbędą się w terminach:

Grupa

Data

Godzina

I

7 listopada

16.00

II

6 listopada

16.00

III

7 listopada

16.00

IV

8 listopada

16.30

V

7 listopada

16.00

VI

6 listopada

16.30