Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-10-18

Terminy zajęć z bajkoterapii

23.10.2018 - godz. 9:15 gr VI
30.10.2018 - godz. 10:30 gr IV
6.11.2018 - godz. 10:30 gr III
13.11.2018 - godz. 10:30 gr II
20.11.2018 - godz. 10:30 gr I
W grupie V zajęcia odbyły się 9 października.