Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-10-09

Próbny alarm przeciwpożarowy

Dnia 11 października 2018 r. o godz. 11.00 w Samorządowym Przedszkolu nr 120 zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem próbnej ewakuacji bedzie nabycie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.