Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2017-12-01

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

17 listopada 2017 r. był dla przedszkolaków oraz opiekunów z Przedszkola nr 120 okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w sytuacji zagrożenia pożarowego. Celem próbnej ewakuacji było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego przystąpiono do ewakuacji dzieci i  personelu. Ewakuacja budynku przebiegła szybko i sprawnie dzięki uczestnikom, którzy wykazali się dużym zdyscyplinowaniem dlatego czas trwania ewakuacji to 1 minuta 40 sekund. Zaraz po próbnym alarmie przedszkolaki powróciły do przedszkola gdzie przeprowadzono krótką pogadankę na temat ewakuacji.