Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2016-12-12

GRUPA III - ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na bożenarodzeniowe warsztaty plastyczne oraz zajęcia otwarte wg metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które odbędą się dnia 14 grudnia o godzinie 15:30. Prosimy o przybycie w wygodnych, sportowych ubraniach.

M. Waskiel- Palus,
D. Sekuła