Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2014-03-20

WARSZTATY EKOLOGICZNE

25 marca 2014 roku,w godzinach 9:45 – 11:15 dzieci z grupy V i VI będą uczestniczyły warsztatach ekologicznych „Makulaturowe origami”, które odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka.

Prosimy, aby dzieci przyniosły kartki z kolorowych gazet, które zostaną wykorzystane podczas zajęć.

2014-03-13

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, iż pobieranie zdjęć dzieci ze strony zostało zabezpieczone hasłem, co jest podyktowane troską o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Osoby zainteresowane pobraniem zdjęć proszone są o skontaktowanie się z nauczycielkami w celu otrzymania hasła dostępu. Zdjęcia umieszczone są w zakładce Do pobrania, znajdującej się w Galerii, poniżej pola z kontaktem do przedszkola.

2014-03-11

ZMIANA TERMINU PODPISYWANIA UMÓW Z RODZICAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE

Z uwagi na fakt, że nie mamy jeszcze przesłanego i zatwierdzonego przez prawnika, druku umowy na rok szkolny 2014/2015, termin podpisywania umów ulegnie zmianie

O nowych terminach natychmiast Państwa poinformuję.

Przepraszam i proszę o cierpliwość.

Z poważaniem

Dyr. Teresa Siudut

2014-03-05

DNI OTWARTE

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120

Data Prowadzący: Temat: Sala:
05.03.2014 J. Lisowska
A. Woźniak
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego przy akompaniamencie pianina "W zdrowym ciele zdrowy duch"
Nr 1
12.03.2014 T. Kucharska
G. Antosiak
Zabawy plastyczno - ruchowe "Na wiosennej łące"
Nr 2
19.03.2014 U. Taborska,
K. Werbiłowicz
D. Sekuła, B. Ogonowska
Zabawy z chustą animacyjną, integracyjne, plastyczne
"W świecie krasnali"
Nr 1
26.03.2014 M. Chudzyńska
S. Zioła
J. Stec
Zabawy muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem instrumentów
"Jestem muzykantem"
Nr 1

2014-03-03

HARMONOGRAM REKRUTACJI


HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 120

NA ROK SZKOLNY 2014/15


1.

20 – 28 lutego

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci kontynuujących

2.

1 - 31 marca

W godzinach: Poniedziałek : 9.00-12.00 Wtorek : 12.00-15.00 Środa: 11.00-17.00

Przyjmowanie wniosków w przedszkolu , uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców / www.portal edukacyjny.krakow.pl/

Uwaga! Wniosek, łącznie z oświadczeniami, wypełniony przez rodzica elektronicznie, należy wydrukować , podpisać i złożyć w kancelarii przedszkola w wymienionym terminie.

3.

10-31 marca

W godzinach: Poniedziałek : 9.00-12.00 Wtorek : 12.00-15.00 Środa: 11.00-17.00

Podpisywanie umów dla dzieci kontynuujących / z rodzicami, którzy złożyli deklaracje/ .

4.

23 kwietnia ,

godz. 9.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji / lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych/

5.

4 kwietnia – 5 maja

Podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych

6.

6 maja

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych / od tej daty rodzice mogą składać wnioski i odwołania do Komisji Rekrutacyjnej

7.

7 maja – 31 sierpnia

Rekrutacja uzupełniająca / w miarę wolnych miejsc/.

2014-03-02

DNI OTWARTE

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi, które rozpoczną edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/ 2015 na DNI OTWARTE.


Zajęcia odbywać się będą w każdą środę marca w godz. 16.00 – 17.00


W PROGRAMIE:

  • warsztaty plastyczne z wykorzystaniem atrakcyjnych technik (frottage, malowanie 10 palcami, mokre w mokrym)

  • zabawy integracyjne z chustą animacyjną metodą Pedagogiki Zabawy Klanza,

  • zabawy muzyczno - rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów, przygotowujące do aktywnego słuchania muzyki met. C. Orffa i R. Labana,

  • zabawy ruchowe z oryginalnymi przyborami, tj. krążki polisensoryczne, piłeczki z kolcami, tunele.


  • Osoby zainteresowane udziałem w Dniach Otwartych prosimy o zabranie z sobą obuwia na zmianę.

Jeśli chcesz, aby Twoje Dziecko bez stresu przekroczyło próg przedszkola, czuło się w nim bezpiecznie i dobrze, przyjdź do nas !!!

2014-02-27

WYJŚCIE DO PIZZERII

Dnia 4. marca (wtorek) dzieci z grupy V udadzą się na wycieczkę do Pizzerii "Dominium" w C.H. Krokus na ul. Bora Komorowskiego.

Dzieci wezmą udział w warsztatach kulinarnych, podczas których utrwalą zasady zdrowego żywienia, zostaną zapoznane ze sposobem wykonywania pizzy oraz samodzielnie skomponują własną "mini pizzę".


Wyjście z przedszkola o godzinie 9.20.

Powrót - ok.12.30

2014-02-27

1% PODATKU DLA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo !!!

Przekażcie 1% podatku na przedszkole Swojego dziecka


W zeszłym roku zgromadziliśmy kwotę w wysokości 655.60 gr., za które zakupiono zabawki do każdej z grup przedszkolnych oraz doposażono kącik muzyczny.W tym roku chcemy kupić nowe instrumenty muzyczne, dzięki czemu uświetnimy wszelkie uroczystości z Państwa udziałem.


KRS: 0000052078

cel szczegółowy: Samorządowe Przedszkole nr 120


Link do bezpłatnego programu rozliczającego zeznania podatkowe PIT

http://www.spsm.edu.pl/.

2014-02-27

WYJŚCIE DO KINA SFINKS

Dnia 3 marca (poniedziałek) 2014 r. o godz. 8:30 dzieci z grupy VI, jadą na „wiosenną opowieść”, do Kina Studyjnego SFINKS Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, mieszczącego się na os. Górali 5.

W programie:

I. Rozmowa o wiośnie, o zwiastunach wiosny i zmianach w przyrodzie. Wszystko o bocianach jako ptakach chronionych: wygląd bociana, miejsce występowania i inne ciekawostki.

II. Projekcja niezwykle ciepłego, pełnego radości filmu animowanego ze Studia Filmów Animowanych w Bielsku Białej pt. „Między nami bocianami”.


Zajęcia finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

2014-02-27

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Informujemy Rodziców, że 01.03. 2014 r. rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 23.04.2014 r.


Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów potrzebnych do zapisu dziecka do przedszkola na rok 2014/2015:

  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola (w poprzednich latach była to Karta zapisu)

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

  • Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin

  • Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Kraków


Zgodnie z nowelizacją przepisów (art. 20t ust. 6-7 ustawy o systemie oświaty) w/w oświadczenia

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Ponadto przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (np. aktów urodzenia dzieci lub

Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+, zeznanie PIT, odpisy akt stanu cywilnego z USC)

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może również zwrócić się do PMK o potwierdzenie tych okoliczności. PMK korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji . Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu.


Druki wniosków i oświadczeń dostępne będą w kancelarii przedszkola.


W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych (tj. 6 maja) rodzic może wystąpić do komisji

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania rozpatruje go i wydaje rozstrzygnięcie, na które służy skarga do sądu administracyjnego.