Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2012-05-07

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Termin składania "kart zapisu" w Samorządowym Przedszkolu nr 120 trwa od 08 maja do 31 maja 2012 r. w godzinach pracy kancelarii:
wtorek od godz. 15.00 - 16.00
piątek od godz. 8.00 - 9.00
Decyduje kolejność zgłoszeń - do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc - 75.

Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce - karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w siedzibie przedszkola dyżurującego od 1 do 15 czerwca 2012 w godzinach pracy kancelarii.
Rodzice proszeni są o przedłożenie zaświadczeń o swoim zatrudnieniu.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
2012-05-04

AKCJA GŁOŚNEGO CZYTANIA W PRZEDSZKOLU


Głośne czytanie to klucz do mądrości”


W dniach od 7 maja do 11 maja w naszym przedszkolu odbędzie się „tydzień głośnego czytania”, w ramach akcji „Głośne czytanie dzieciom”.


W tych dniach, dzieci w grupach będą słuchały czytania książek przez zaproszone z zewnątrz osoby.


Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych.

Dziecko słucha zaangażowanej w czytanie osoby, może obserwować jego mimikę i gesty.

Jest to świetny czas do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów.

2012-04-30

WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

Dnia 04.06.2012r. (poniedziałek) organizujemy wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Czasławiu k. Dobczyc.
W cenie wycieczki prowadzący zapewnia:
- pokaz pieczenia chleba,
- samodzielne pieczenie przez dzieci własnej bułki,
- pokaz wyrobu sera i masła,
- degustacja upieczonego chleba,
- ciepły posiłek (żurek wiejski z jajkiem)
oraz jako atrakcję:
- przejazd wozem konnym,
- poczęstunek (rożek drożdżowy i herbata),
- dyskoteka.

Wyjazd z przedszkola o godz. 8.45.
Powrót - ok. 16.00

Dzieci otrzymują z przedszkola prowiant (w ramach stawki żywieniowej). Prosimy nie dawać dodatkowego jedzenia i picia oraz słodyczy szczególnie z czekoladą.

Koszt wycieczki - zajęcia oraz pobyt - 35 zł., przejazd autokarem - 10 zł.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału dziecka do dnia 30.04.
Wpłata na wycieczkę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2012
2012-04-22

WAŻNE !!! PODPISYWANIE UMÓW !!!

W terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2012r. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy w tym okresie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Z uwagi na krótki termin podpisywania umów i w celu usprawnienia tej procedury, bardzo Państwa proszę o dostosowanie się do podanego harmonogramu:

18 kwietnia (środa), od godz. 12.00 do 16.00 zapraszam Rodziców z grupy I,
19 i 24 kwietnia, od godz. 15.00 do 17.00 zapraszam Rodziców z gr. II, (Przepraszam za zmianę godzin podpisywania umów, które uległy zmianie z powodu wyznaczonej konferencji dyrektora.)
23 kwietnia (poniedziałek), od godz. 12.00 do 16.00 zapraszam Rodziców z gr. III,
25 kwietnia (środa), od godz. 12.00 do 16.oo zapraszam Rodziców z gr. IV i V.

Wymagany dokument: dowód osobisty

Rodziców nowych dzieci zapisanych od września 2012, proszę o podpisywanie umów w godzinach dyżurów kancelarii:
wtorek od godz. 15.00 do 16.00
piątek od godz. 8.00 do 9.00

Od września b. r. stawka żywieniowa pozostaje bez zmian:
3 posiłki 6,oo zł.
2 posiłki 4,50 zł.
1 posiłek 3,00 zł.

Pory posiłków : 8.15 - śniadanie, 12.30 - obiad, 14.30 - podwieczorek
Zmieniają się natomiast zasady związane z opłatą za korzystanie ze świadczeń poza godzinami od 7.30 do 12.30. (realizacja podstawy programowej). Nie będzie już odpisów godzinowych.
W przypadku wydłużenia pobytu dziecka poza czas określony w umowie, dyrektor w terminie natychmiastowym sporządza aneks do umowy. Rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas zadeklarowany w umowie. Opłata za żywienie i opłata za świadczenie podlega zwrotowi tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

Z poważaniem
Dyrektor Teresa Siudut
2012-04-22

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z POLICJANTAMI

Dnia 26 kwietnia o godz. 9.30 w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zajęcia mają na celu zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat ruchu drogowego, kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu, umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo (zachowania asertywne).

2012-04-22

WIOSENNY TURNIEJ W SZKOLE

Dnia 25 kwietnia (środa) o godz. 10.00 dzieci z grupy VI wezmą udział w międzyprzedszkolnym wiosennym turnieju sportowo-plastycznym, organizowanym w szkole podstawowej Nr 82 w os. Kalinowe.

W spotkaniu zaplanowano konkursy sportowe z rywalizacją grup z różnych przedszkoli oraz konkurs plastyczny.


2012-04-22

DZIECI W SIECI

Dnia 23 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00 dzieci z grupy VI będą uczestniczyły w multimedialnych zajęciach edukacyjnych pt. „Dzieci w sieci”, które odbędą się w Bibliotece Publicznej w os. Kalinowe.

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie z sobą niekontrolowany kontakt dziecka z internetem.

2012-04-19

WARSZTATY TEATRALNE

Dnia 24 kwietnia (wtorek) organizujemy dla chętnych dzieci wyjście do Klubu Kuźnia na os. Złotego Wieku na warsztaty teatralne.

Koszt 5 zł. (płatne do 23 kwietnia)


Do udziału w tych zajęciach zapraszamy dzieci, które interesują się teatrem i chciałyby rozwijać swe umiejętności w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w Klubie Kuźnia przez aktorkę p. Aleksandrę Barczyk oraz dodatkowo dla zainteresowanych w przedszkolu przez panią Danutę Sekułę, Barbarę Malik i Teresę Kucharską.


Prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci u nauczycielek w grupach V lub VI (najpóźniej do poniedziałku).

2012-04-17

KÓŁKO BADAWCZE

Serdecznie zapraszamy dzieci grupy III, IV, V, VI do uczestnictwa zajęciach kółka badawczego, pt. Czy w każdy dzień może być cień?, które odbędą się 20 kwietnia (piątek) o godzinie 13.00.

Dzięki zajęciom dzieci będą mogły zdobywać wiadomości związane ze zjawiskiem cienia - poznawanie zjawisk świetlnych. Zajęcia dostarczą dzieciom wyjaśnienie powstawania cienia i warunków niezbędnych do jego tworzenia. Ukazana zostanie rola promieni słonecznych i innych źródeł światła w powstawaniu cienia.


Prowadzące: U. Taborska, J. Lisowska, B. Ogonowska


2012-04-16

PRZYGOTOWANIA DO PARADY SMOKÓW

Tradycją naszego przedszkola stał się udział w Wielkiej Paradzie Smoków organizowanej przez Teatr Groteska.

Również w tym roku przygotowujemy się do tej imprezy i zwracamy się w związku z tym do Państwa

z prośbą o pomoc.

Tegoroczna edycja Wielkiej Parady Smoków odbywa się pod hasłem ,,Sąsiedzi” i nawiązywać ma do kultury krajów sąsiadujących z Polską. Inspiracją dla twórców smoka mogą być więc elementy kultury ludowej Białorusi, cerkiewna architektura z Ukrainy, baśnie czeskie, słowackie czy litewskie krajobrazy, kultura niemiecka

Do 27 kwietnia musimy złożyć w Teatrze Groteska projekt smoka (rysunek) uwzględniający tegoroczną tematykę oraz wymagania związane z wymiarami (ma mieć co najmniej 4 m długości i do 3,5 m wysokości), rodzaj materiału, z jakiego ma być skonstruowany i sposób poruszania się.

Licząc na Państwa twórczą inwencję prosimy o pomoc w przygotowaniu projektu – chodzi o ciekawe pomysły, najchętniej w formie rysunkowej oraz współpracę podczas wykonywania smoka.

Ze względu na obowiązujące nas terminy prosimy o składanie projektów do 25 kwietnia u nauczycielek w grupach lub o bezpośredni kontakt z p. Teresą Kucharską z grupy V.


Serdecznie dziękujemy.