Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

1970-01-01

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Przypominamy, iż opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na konto ( numer znajduje się w książeczkach ), do 10 - każdego miesiąca. Następnie książeczkę prosimy dostarczyć do kancelarii w celu dokonania rejestru wpłaty.
Dziękujemy.