Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

1970-01-01

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

Ważne informacje dla Rodziców, dotyczące pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu


Uprzejmie prosimy o:


- udzielanie informacji ,dyżurującej na holu Pani z obsługi przedszkola, na temat aktualnych danych na upoważnieniach dla osób odbierających dzieci z przedszkola i ewentualną korektę danych ,


- okazanie się dowodem osobistym na prośbę Pani pełniącej dyżur na holu,


- bezwzględne przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola:


PRZYPROWADZANIE:

- dzieci korzystające ze śniadania : do godziny 8.00

- dzieci niekorzystajace ze śniadania : do godziny 9.00ODBIERANIE:

- dzieci niekorzystające z obiadu : od godz. 12.30 do 13.00


- dzieci niekorzystające z podwieczorku: od godz. 14.30 do 15.00

z uwagi na niewielką liczbę takich dzieci , prosimy dzwonić i czekać na otwarcie drzwi


- odbiór pozostałych dzieci: od 15.00 do 17.00


W szczególnych przypadkach konieczności wcześniejszego odebrania dziecka proszę o zgłoszenie nauczycielce z danej grupy, która przyprowadzi dziecko o określonej godzinie.


W pozostałych godzinach przedszkole będzie zamknięte, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie Panie są zajęte przy obsłudze dzieci.


Z poważaniem

Teresa Siudut