Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2012-03-18

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2012/2013

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 120 os. J. Strusia 8 w Krakowie, informuje wszystkich zainteresowanych rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci, iż rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczyna się od 1.03.2012 roku. Zapisu dzieci do przedszkola można dokonywać:

  • poprzez Portal Edukacyjny Miasta Krakowa (zakładka rekrutacja do przedszkoli), w którym należy pobrać kartę, wypełnić, zapisać w systemie, wydrukować i dostarczyć ją do kancelarii przedszkola pierwszego wyboru w celu zarejestrowania.

  • poprzez pobranie karty zapisu dziecka z kancelarii przedszkola, wypełnienie jej, dostarczenie do kancelarii w celu zarejestrowania.


Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Karty zapisu dzieci do przedszkola będą wydawane i przyjmowane w kancelarii, od dnia 01.03.2012 do 02.04.2012 roku w godzinach:


  • wtorek i środa - 15.00 do 16.00

  • piątek - 7.30-9.00


Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu wypełniają Deklarację i składają ją w kancelarii przedszkola potwierdzając własnoręcznym podpisem.


Rekrutacji podlegają dzieci mieszkające wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Krakowem mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków po zakończeniu rekrutacji (czyli po 1 września 2012 r.) pod warunkiem, że gmina, na terenie której zamieszkują, wyrazi zgodę na ponoszenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu krakowskim oraz jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzic/ opiekun prawny oddający kartę zapisu w przedszkolu winien złożyć podpis w rejestrze.

Rekrutacji do Przedszkola podlegają dzieci w wieku 3- 6 lat (roczniki 2006-2009).


Dzieci 5 i 6 letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.Uwaga: Dzieci urodzone po 31.12.2009 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (które ukończyły 2,5roku.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.


Informujemy, iż podstawa programowa realizowana będzie w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 w godzinach 7.00 - 12.00.
Przewidywane pory posiłków:
8.00 - śniadanie,
11.00 -II śniadanie,
13.30 -obiad.


więcej »
2012-03-18

ZAPRASZAMY 2,5- LATKÓW

Informujemy, iż Rodzice dzieci 2,5 - letnich mogą składać karty zapisu do naszego przedszkola. Dzieci te będą przyjmowane po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w miarę wolnych miejsc.
Nasze przedszkole posiada własny plan działań adaptacyjnych dostosowany do poziomu rozwoju dzieci 2,5 - letnich. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, miłą obsługę, ciekawe zajęcia.
2012-03-18

Gazetka Przedszkolna

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zakupy drugiego numeru naszego kwartalnika "Dzień z życia Przedszkola".

Gazetkę znajdą Państwo na stoliku w holu przedszkola. Cena egzemplarza 3 zł.

W kwartalniku znajdą Państwo krótkie relacje z ważniejszych imprez jakie miały miejsce w Przedszkolu od połowy grudnia 2011 roku do połowy lutego 2012, jak również z tych, w których uczestniczyły nasze przedszkolaki poza Naszą placówką oraz kilka, naszym zdaniem, cennych rad dotyczących rozwoju i wychowywania przedszkolaków.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży gazetki przeznaczone zostaną na zwrot kosztów wydruku i na zakup papierów ksero do sal.

2012-03-12

KÓŁKO PLASTYCZNE

Informujemy, że w dniu 15.03.2012 (czwartek) o godzinie 13.00 w holu przedszkola odbędą się zajęcia kółka plastycznego. Temat zajęć "Bo farbami nie tylko się maluje...". Serdecznie zapraszamy zapisane dzieci.
2012-03-12

MALI ODKRYWCY

Serdecznie zapraszamy dzieci grupy III, IV, V, VI do uczestnictwa zajęciach kółka badawczego, pt. „Skąpani w powietrzu”, które odbędą się 15 marca.

Dzięki zajęciom dzieci będą mogły zdobywać wiadomości o powietrzu jako warstwie otaczającej kulę ziemską i tworzącej atmosferę, poznać skład powietrza, poznać właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji, zapoznać się ze sposobami praktycznego wykorzystania gazów przez człowieka.

Zajęcia przeprowadzone będą o godzinie 13.00 dla dzieci z grupy III i IV, o godzinie 13.30 dla dzieci z grupy V, VI. Udział w ramach zajęć kółka badawczego jest bezpłatny.

Prowadzące: U. Taborska, J. Lisowska, B. Ogonowska

2012-03-09

UWAGA! WAŻNE!

Związku z redukcjami etatów i wynikającymi z tego modyfikacjami w organizacji przedszkola zmianie ulegają godziny otwarcia przedszkola.
Od dnia 12.03.2012 roku przedszkole będzie otwarte w następujących godzinach
6:30 – 17:00
2012-03-06

SZACHY

Dnia 8.03.2012r. odbędą się w przedszkolu pierwsze zajęcia kółka szachowego, prowadzone przez instruktora Panią Edytę Szrombę.

Lekcje nauki gry w szachy odbywać się będą w dwóch zespołach:

  • Gr. I – godz. 14:30 - 15:00

  • Gr. II – godz. 15:00 – 15:30

W tym dniu nastąpi również podział dzieci, które wyraziły chęć uczestniczenia w zajęciach na dwa zespoły. O ich składzie poinformujemy rodziców w późniejszym terminie.

2012-03-06

WYSTĘPY UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

8 marca (czwartek), o godz. 9.15 wystąpi w naszym przedszkolu teatrzyk kukiełkowy pt. " O smoku wawelskim" w wykonaniu uczniów klasy III "b" Szkoły Podstawowej nr 92. Przedstawienie przygotowała p. B. Ludwicka, a wezmą w nim udział absolwenci naszego przedszkola.
2012-03-06

WYJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92

Dnia 6 marca (wtorek) dzieci z grupy VI udają się do Szkoły Podstawowej nr 92, aby wziąć udział w lekcji pokazowej prowadzonej w klasie I. Wyjście z przedszkola o godz. 9.30

więcej »
2012-03-05

KÓŁKO PLASTYCZNE

Drodzy rodzice

Informujemy, że w dniu 8 marca 2012 roku o godzinie 13.00 odbędą się zajęcia kółka plastycznego. Temat zajęć - Moja koleżanka :)

Jeśli mają Państwo w domu niepotrzebne ścinki tkanin i włóczkę to bardzo prosimy o to, aby dzieci przyniosły je na zajęcia.