Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

1970-01-01

Zdjęcia do Kalendarza na 2012 rok

Informujemy, że zdjęcia do kalendarza (dla dzieci nieobecnych w pierwszym terminie), będą robione w poniedziałek (12.12.2011) o godzinie 11.00.

Isnieje jeszcze możliwośc zapisania się na zdjęcia.