Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

1970-01-01

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniach 14 - 22 listopada odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące wyniki obserwacji wstępnej według ustalonego harmonogramu:
Grupa I - 22 listopada (wtorek), godz. 16.00
Grupa II - 17 listopada (czwartek), godz.16.00
Grupa III - 17 listopada (czwartek), godz. 16.00
Grupa IV - 15 listopada (wtorek), godz. 16.00
Grupa V - 16 listopada (środa), godz. 16.00
Grupa VI - 17 listopada (czwartek), godz. 16.00