Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2021-04-08

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Uprzejmie informujemy, iż do 18 kwietnia ograniczone pozostaje stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedszkole prowadzi zajęcia stacjonarne jedynie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem zapewnienia opieki dla dziecka w przedszkolu jest pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

2021-04-02

LISTA ODPŁATNOŚCI - MARZEC 2021

Poniżej dostępna jest lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu marcu 2021r.

LISTA ODPŁATNOŚCI - MARZEC 2021

2021-04-01

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny czas przyniesie wzajemną życzliwość, prawdziwą radość oraz pokój.

Zdrowych, spokojnych Świąt

życzy

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 120

wraz z Pracownikami

2021-03-28

WNIOSEK DLA DZIECI Z ORZECZENIEM

Uprzejmie informujemy, iż poniżej znajduje się wniosek dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chcących skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu w okresie 29.03.do 11.04.2021r.

WNIOSEK 2

2021-03-27

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w  terminie od 29.03. do 11.04. ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy przedszkola stanowią dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu. Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu proszone są o wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres przedszkole120@op.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka.

Wniosek dostępny jest tutaj.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie www.gov.pl

2021-03-18

KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY

Urząd Miasta Krakowa rozpoczyna działania związane z organizacją pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

Krakowski Panel Klimatyczny

Krakowski Panel Klimatyczny - facebook

Instytut Polityk Publicznych

2021-03-06

LISTA ODPŁATNOŚCI - LUTY 2021

Lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu lutym znajduje się poniżej:

LISTA ODPŁATNOŚCI

2021-03-05

ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości zachorowań pracowników przedszkola istnieje prawdopodobieństwo, iż od poniedziałku niektóre dzieci będą przebywały w grupach łączonych. W dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie napisać, które grupy mogą zostać połączone, ponieważ zależy to od rozwoju sytuacji.

2021-02-26

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie naszego przedszkola w czasie ostatnich trudnych dni, gdy odbywały się szczepienia personelu.

Bez współpracy z Państwa strony bardzo trudno byłoby nam zorganizować pracę przedszkola. Rozumiemy, iż kosztowało to Państwa niemało wysiłku, dlatego tym bardziej dziękujemy.

2021-02-26

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dotyczy: rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do Samorządowego Przedszkola nr 120 na rok szkolny 2021/22

Uprzejmie informujemy, iż od 01.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22. Wnioski o przyjęcie do przedszkola można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku przedszkolnym lub przesyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres:

przedszkole120@op.pl

(prosimy w tytule wiadomości wpisać - WNIOSEK - REKRUTACJA 2021/22)

Formularze wniosków dostepne będą od 01.03.2021 r. w formie papierowej w przedszkolu oraz na stronie Formico.

Wnioski można składać w terminie do 31.03.2021 r.